Hide menu

Examination

  • Laboration 1 & 2 (godkänd) 0.5 + 0.5 = 1hp
  • Skriftlig tentamen, 5hp

Poängen för uppgifterna i den skriftliga examen är fördelade på:

1/3 konceptuella uppgifter, 1/3 typexempel, 1/3 "vanliga" räkneuppgifter.

Tillåtna hjälpmedel: miniräknare + Physics Handbook, ett formelblad bifogas med tentamen

Betyg 3 (godkänd) ges för ca. 40% av den totala poängen (se specifik tenta)

Exempeltentamen (länk) (lösningsförslag)

Formelblad som bifogas tentamen (länk)

För extra övning se också tentor (+lösningsförslag) från den gamla kursen TFYA48 (länk)

Allmänna råd inför tentamen:

I första hand fokusera på de områden som tagits upp på föreläsningar/lektioner, läs igenom relevanta avsnitt i University Physics, se exempel, samt testa att lösa olika uppgifter på egen hand.

Kolla upp vilka delar av Physics Handbook som är mest relevanta för kursen.

>>>>>>>> Tentor och facit <<<<<<<<

2012-05-30 (länk) (facit) (skiss på lösning uppg. 5 och 6)

2012-08-16 (länk) (facit) (skiss på lösning uppg. 1-4 uppg. 5-6)

2013-01-09 (länk) (facit) (skiss på lösning uppg. 1-3 uppg 4-6)

2013-05-28 (länk) (facit)

2013-08-19 (länk) (facit)

2013-10-21 (länk) (facit) (skiss på lösning uppg.1-6)

2014-05-28 (länk) (facit)

2014-08-18 (länk) (facit)

2014-10-20 (länk) (facit)

se även mer material på lektionssidan samt repetitionshäftet (skiss på lösning es1-7, es8-22, rest, sym)

Allmänna Instruktioner uthämtning av tentamen

OBS: innan uthämtning från kursexp. kontrollera att poäng, betyg och rättning är korrekt! (jmf t ex med facit ovan) Om något är tveksamt, hämta ej ut tentamen, utan kontakta examinator (Weine Olovsson).


Responsible for this page:
Last updated: 10/30/14