Hide menu

Seminarier och inlämningsuppgifter

Denna sida gäller bara för lärarstudenterna (93FY41/47).

3 stycken obligatoriska seminarier á 45 min ges i kursen:​

Seminarium 1: Förberedelse inför laboration 2 och 3. Repetition joniserande strålning, genomgång av växelverkan mellan strålning och materia samt något om strålsäkerhet. Inlärningsmål med laborationerna. Inlämningsuppgifter lämnas ut. Fyra st godkända inlämningsuppgifter relaterade till växelverkan mellan strålning och materia utgör 0.5 hp av examinationsmomentet SRE2 (totalt 1 hp). 

Seminarium 2: Förberedelse inför laboration 2 och 3. Genomgång av GM-rör, statistik inom radioaktivitet samt kort om representationer av atomenergier. Tips kring presentation av experimentell data samt rapportskrivning. 

​Seminarium 3: Utvidgning av föreläsningen om fasta tillståndets fysik (Fö 13):​ Jonkristaller och deras bindningsenergi. Inlämningsuppgift delas ut som utgör 0.5 hp av examinationsmomentet SRE2 (totalt 1 hp).


Responsible for this page: Mats Eriksson
Last updated: 10/27/17