Hide menu

Kurslitteratur

  • Kursbok: Randy Harris: Modern Physics, 2nd ed., Pearson international edition, 2008. Boken finns att köpa på Bokab.
  • Ett häfte med lektionsuppgifter kan laddas ner här. Det kommer även att kunna köpas hos Bokab.
  • Laborationskompendium för TFYA67 kan laddas ner här. Det kan även köpas hos Bokab. Labb-PM för 93FY41/47 finns under länken Laborationer.
  • Physics handbook, Studentlitteratur. Används på lektionerna och är ett tillåtet hjälpmedel på tentamen. Finns att köpa hos Bokab
  • Kort repetition av klassisk fysik


Responsible for this page: Mats Eriksson
Last updated: 10/31/17