Hide menu

Lektionsplan

Planen för lektionerna framgår av denna föreläsnings- och lektionsplan. Den finns även i kompendiet med lektionsuppgifter.

Sammanfattningar inför lektionerna

Föreläsningarna avslutas ofta med en teorisammanfattning som också presenteras i inledningen av motsvarande lektion. Dessa teorisammanfattningar kommer efter hand att samlas i en pdf som läggs upp här:

Teorisammanfattningar     Le 1-12

Lektionskompendium

Ett kompendium med lektionsuppgifter finns att ladda ner här. Det kan också inhandlas hos Bokakademin. Fel i kompendiet som upptäcks under kursens gång kommer att rättas till i den elektroniska versionen och meddelas här för dem som använder pappersversionen.

Fel i pappersversionens facit:

1: Hastigheten ska vara c+v för Galileitransformationen.

40b: Rätt svar är 0.35 m3

54. a) R = 0.11, T = 0.89  b) R = 0.11

Lösningsförslag

Här kommer lösningsförslag till uppgifterna i lektionskompendiet att läggas upp efter hand, dagen efter motsvarande lektion.

Le 1     Uppgift 1-9

Le 2     Uppgift 10-18

Le 3     Uppgift 19-28

Le 4     Uppgift 29-38

Le 5     Uppgift 39-44

Le 6     Uppgift 45-51

Le 7     Uppgift 52-57

Le 8     Uppgift 58-66

Le 9     Uppgift 67-75

Le 10   Uppgift 76-86

Le 11   Uppgift 87-94

Le 12   Uppgift 95-103


Responsible for this page: Mats Eriksson
Last updated: 01/07/18