Hide menu

Laborationer

TFYA67

För TFYA67 ingår 2 laborationer i kursen:

Laboration 1: Geiger-Müller-rör och silvers halveringstider
Laboration 2: Alfa-, beta- och gammastrålning

Anmälan till laborationerna görs i den webbaserade labbanmälningstjänsten webreg. Till vardera laborationen finns det 3 olika tillfällen att välja på. Notera att det är separat anmälan till de 2 laborationerna, vilket görs senast 16/11 på följande två länkar:

För att kunna anmäla dig till laborationerna måste du både vara registrerad på kursen och terminsregistrerad. Den som ännu inte är registrerad kan anmäla sig till labbarna dagen efter kursregistreringen är gjord.

Vid varje labtillfälle kommer max. 9 studenter att labba i grupper om 2 eller 3. Indelningen i grupper kan göras vid labtillfället.

Till laborationerna finns ett Lab-PM att ladda ner under "Litteratur" i menyn. Det kan även köpas på Bokakademin i Kårallen.

Under labmomenten kommer vi hantera radioaktiva preparat. Därför skall varje student läsa igenom PM om radioaktiva preparat (finns i slutet av Lab-PM). Innan hantering av radioaktiva preparat kan påbörjas skall man ha skrivit under ett papper på att man läst och förstått innebörden i informationen om radioaktiva preparat.

När du kommer till laborationen ska texten för den aktuella labben i Lab-PM vara genomläst. Dessutom finns ett antal förberedelseuppgifter i Lab-PM som ska vara gjorda innan labben startar. Se därför till att förbereda laborationen i god tid.

93FY41/47

För kurskoden 93FY41/47 består laborationsdelen av kursen av två förberedande seminarier och tre  laborationstillfällen. Till laborationerna används ett Lab-PM som du själva kan ladda ner under rubriken Material längst ner på denna sida. Skriv ut Lab-PM och ta med det till seminarierna och laborationerna. Se även under rubriken Förberedelser nedan.

OBS! Både seminarierna (labgenomgångarna) och laborationerna är obligatoriska tillfällen! Mer info om seminarierna och tillhörande inlämningsuppgifter finns under rubriken Seminarier i menyn.

Anmälan till laborationerna görs senast 8/11 per e-mail till labassistenten Ingemar Persson, ingemar.persson@liu.se

Följande moment behandlas vid de tre laborationerna:

Lab Beskrivning
1a Fotoelektrisk effekt
1b Rydbergs konstant
2a Bestämning av e/m
2b Geiger-Müller-rör
3a alfa-absorption
3b beta-strålning

Förberedelser

Vi labbar i grupper om minst två och max fyra studenter. Hur många det blir i varje grupp beror på antalet studenter på kursen.

Inför labgenomgångarna (seminarier) skall man förbereda sig genom att studera relevanta avsnitt i kurslitteraturen och studera Lab-PM.

Inför laborationerna ska förberedelseuppgifter som tillhör laborationen vara gjorda.

Under labmomenten kommer vi hantera radioaktiva preparat. Därför skall varje student läsa igenom PM om radioaktiva preparat (finns i Lab-PM). Innan hantering av radioaktiva preparat kan påbörjas skall man ha skrivit under ett papper på att man läst och förstått innebörden i informationen om radioaktiva preparat.

Efter laborationen

Under detta kursavsnitt skall även en laborationsrapport skrivas. Varje student skall skriva rapport på en laboration. En lathund till rapportskrivning finns att ladda ner längst ned på denna sida.


Responsible for this page: Mats Eriksson
Last updated: 11/08/17