Hide menu

Föreläsningar

Nedan finns en planering av kursens föreläsningar med anvisningar vad som är bra att läsa i kursboken innan varje föreläsning.

      Tid    
Kapitel
   
Innehåll
 

Tis. 6/11
10.15-12.00

 

1

 
Newtons tre rörelselagar. Begreppen tid, rum, massa, kraft.
Andra lagen i Cartesiska och polära koordinater.
        9.1   Introduktion till mekanik i icke-intertiala system: Acceleration
utan rotation.
             
  Ons. 7/11
13.15-15.00
 
9.1, 9.3-9.7
 
Mekanik i icke-inertiala system fortsättning: Vinkelhastighets-
vektorn, tidsderivator i roterande koordinatsystem, Newtons
andra lag i roterande koordinatsystem
             
  Ons. 14/11
13.15-15.00
 

9.8-9.10

3.3, 10.1

3.5

 

Mekanik i icke-intertiala system avslutning: Centrifugalkraften och
Corioliskraften.

Stelkroppsrotation: Masscentrum.

Totala rörelsemängden och rörelsemängmomentet.

             
  Tis. 20/11
10.15-12.00
 

4.10

10.2-10.3

 

Totala rörelsemängdsmomentet forts. och momentekvationen.

Kinetiska och potentiella energin för en stel kropp.

Rotation runt fix axel, tröghetsmoment och tröghetsprodukter, rotation
runt godtycklig axel, samt tröghetstensorn.

             
  Tis. 27/11
10.15-12.00
  10.2-10.5   Tröghetstensorn forts; beräkning av tröghetstensorn för
homogen kub och kon. Principalaxlar och hur man hitter dem med
egenvärdesekvationer.
             
Föreläsning 6
  Mån. 3/12
8.15-10.00
  10.5-10.8
(t.o.m. s. 398)
 

Principalaxlar forts. Eulers ekvationer. Precession av
axialsymmetrisk snurra. Stabilitetsvillkor för fri rotation av stel kropp
med tre olika principalaxlar.
Eulers ekvationer utan vridmoment.

             
Föreläsning 7
  Tis. 11/12
10.15-12.00
 

10.8

7.1-7.2

 

Introduktion till Lagranges ekvationer. Rörelse utan och med tvångs-

villkor. 

             
Föreläsning 8
  Tis. 18/12
10.15-12.00
 

7.3

7.5

 

Lagranges ekvationer fort.  Generaliserade koordinater. Frihetsgrader.

Exempel på Lagranges ekvationer.


Responsible for this page: Jonas Björk
Last updated: 11/28/18