Göm menyn

TFYA47 Ytor och gränsskikt

OBS! För aktuell kursinformation, se den engelska versionen av kurshemsidan!

Kursen ger grundläggande kunskaper om ytors uppbyggnad, struktur och fysikalisk-kemiska egenskaper. Kursen täcker kristallina ytor (metaller, dielektrika), mjuka ytor (organiska/polymera material och molekylära filmer) samt fria vätskeytor och deras gränsskikt. I kursen ingår även en introduktion i analytiska metoder för studier av ytors och tunna filmers struktur.

Kursen ges i form av föreläsningar, lektioner och laborationer. Föreläsningarna tar upp den teoretiska bakgrunden, medan lektionerna företrädesvis används för problemlösning, och förutsätter ett aktivt deltagande av studenterna under assistentens handledning.


Informationsansvarig: Thomas Ederth
Sidan uppdaterades senast: 2016-08-23