Hide menu

Kurslitteratur

Kurslitteraturen är boken “Structure and mechanism in protein science, a guide to enzyme catalysis and protein folding” av A. Fersht. Förlag: W.H. Freeman and Company. ISBN 0-7167-3268-8, samt vetenskapliga artiklar.

Artiklar

    Här finns två artiklar till hemuppgiften


Responsible for this page:
Last updated: 10/30/12