Hide menu

Föreläsningar + Hemuppgift

I kursupplägget ingår sju föreläsnings/diskussionstillfällen som leds av Anki Brorsson (kursansvarig) och Nalle Jonsson. Dessa tillfällen behandlar olika kapitel i boken “Structure and mechanism in protein science, a guide to enzyme catalysis and protein folding” av A. Fersht. Till varje kapitel finns ett synopsis som utgör start och vägledning till bearbetning och inläsning av kapitlet.

I kursen ingår en hemuppgift som innefattar litteraturstudier om ett enzym.

Här finns beskrivning av hemuppgiften, instruktioner för användning av databasen MACiE som ingår i hemuppgiften samt sju synopsis till föreläsnings/diskussionstillfällena.

Size: 27.5K bytes Modified: 23 August 2012, 17:36
Size: 20.0K bytes Modified: 23 August 2012, 17:44


Responsible for this page:
Last updated: 10/30/12