Hide menu

Laborationer

I kursen ingår en laboration med datorbaserad interaktiv molekyldockning. Laborationen handleds av Gunnar Höst.

Laborationen utnyttjar teknik för avancerad vetenskaplig visualisering av de krafter som uppstår vid växelverkan mellan molekyler. Studenten utforskar interaktionen mellan protein och ligand via teknik för 3D och kraftåtermatning.  

Mål för laborationen är att belysa samband mellan struktur och funktion hos biomolekyler, särskilt deras växelverkan, genom att ge studenten:

  • En bättre förståelse för processen då en ligand binder till ett protein
  • En kroppslig känsla för intermolekylära krafter
Size: 2.9M bytes Modified: 1 October 2012, 16:52


Responsible for this page:
Last updated: 10/01/12