Hide menu

Examination

  • Kontrollfrågor individuellt (2 duggor) och/eller tenta         3.5 hp

     Om man klarar båda duggorna behöver man inte skriva tenta!

  • Muntlig och skriftlig redovisning av hemuppgift i grupp      1.5 hp
  • Genomförd laborationsuppgift                                            1 hp

Här finns duggor och tentor från tidigare år

Size: 710.5K bytes Modified: 2 October 2012, 17:53
Size: 123.5K bytes Modified: 23 August 2012, 17:23
Size: 83.0K bytes Modified: 23 August 2012, 17:24
Size: 126.5K bytes Modified: 23 August 2012, 17:25


Responsible for this page:
Last updated: 10/02/12