Hide menu

Kurslitteratur

Som kurslitteratur används boken ”Våglära och Optik” av Göran Jönsson. Den finns att köpa bland annat på Bokakademin (Denna behövs ej för ÄLP-studenter). Boken används även i den efterföljande kursen TFYA84 Optik – Teori och Tillämpning.

Dessutom används ett kompendium ”Experimentell Problemlösning” av Bengt Sandell som finns att ladda ner från kursen Lisam-sida. Som stöd vid rapportskrivningen används ”Lathund för rapportskrivning” av Merkel mfl.

Laborationshandledningar, föreläsningsanteckningar samt lektionsuppgifterna finns tillgängligt på Lisamsidan.


Responsible for this page: Per Sandström
Last updated: 01/29/16