Hide menu

Examination

För TFYA81, TFYA82 och TFYA83 examineras kursens teori vid en skriftlig tentamen . För att bli godkänd på kursen krävs godkända laborationer och godkänd tentamen. Betyg på kursen sätts utifrån resultatet på den skriftliga tentamen med U, 3, 4 eller 5. För att bli godkänd på laborationerna krävs att du aktivt deltar och slutför dessa samt att du är tillräckligt förberedd. För TFYA81 och 82 krävs dessutom godkänd rapport på en av Experimentell Problemslösningslabbarna enligt ovan. För labben ”Medicinskt Ultraljud” ska även duggan före labben vara godkänd.

För att bli godkänd på laborationsmomentet LAB2 inom 92FY11 och 92FY17 krävs godkänt på laborationerna i Experimentell Problemlösning, inklusive godkänd rapport på en av dessa, enligt föregående stycke.


Responsible for this page: Per Sandström
Last updated: 01/29/16