Hide menu

Föreläsningar

Föreläsningsserien består av 22 föreläsningar som bl a behandlar:

Stökiometri

Atomens struktur och orbitalteori

Kemisk bindning

Kemisk jämvikt inklusive syror och baser

Kinetik

Kemisk termodynamik

Elektrokemi


Responsible for this page: Helena Herbertsson
Last updated: 08/14/13