Hide menu

Laborationer

I kursen ingår fem laborationer:

Syntes av malakit

Analys av malakit

Bestämning av den syrareducerande förmågan hos Novalucol

Syra-bastitrering med pH-meter

Kemisk kinetik: Hydrolys av bensendiazoniumklorid

Size: 40.5K bytes Modified: 14 August 2013, 16:39
Size: 32.2K bytes Modified: 27 February 2014, 15:35

Laborationsredovisningarna ska skickas elektroniskt till kursmailadressen nkea32@ifm.liu.se.

Size: 31.5K bytes Modified: 14 August 2013, 16:46

I laborationskursen ingår även två duggor:

Dugga 1: Säkerhetsföreskrifter

Förberedelse: Läs avsnitten Ordnings- och säkerhetsföreskrifter för kemiska laborationer samt risker och åtgärder för eliminering av risker i kurskompendiet.

Dugga 2: Kemiska tecken och namn på grundämnen i periodiska systemets huvudblock samt vissa vanliga joner

Förberedelse: Lär dig att Mn = mangan och magnesium = Mg för alla grundämnen med atomnummer 1-89 med undantag för 58-71, se lista i kompendiet, och lär dig de joner som finns på jonlistan.

Checklista inför inlämning av laborationsrapport

  • Båda laboranterna har läst igenom rapporten
  • Word-filen är döpt enligt LabX_FörnamnEfternamn1_FörnamnEfternamn2, med aktuellt labbnummer
  • Rapporten skickas som bilaga till kurskod@ifm.liu.se (med aktuell kurskod)
  • I ämnesfältet anges laboration och namn, t.ex. LabX_FörnamnEfternamn1_FörnamnEfternamn2
  • Meddelandet skickas samtidigt (cc:as) till labpartner


Responsible for this page: Helena Herbertsson
Last updated: 02/27/14