Hide menu

Examination

Kursen examineras genom att ni får i uppgift att skriva om sex stycken områden i relation till kursens innehåll. Upplägget är tämligen befriat från formaliteter. Det ska inte vara som en rapport eller som en uppsats, utan ni skriver med egna ord om uppgiften. Det viktiga är att innehållet är relevant, och att ni själva skriver om den information som ni hittar tillsammans med era reflektioner kring ämnen.

 


Responsible for this page: Mikael Syväjärvi
Last updated: 01/30/17