Hide menu

Kursbeskrivning

Kursen baseras på ett veckoschema med egna litteraturstudier, diskussioner i diskussionsforum samt självrättande test. Kursen inbegriper även en enklare etologisk observationsstudie där studenten själv hittar hästar i sin närhet att studera. Kursen ges över internet i LiU:s kursmiljö LISAM.

Kursen innefattar INTE någon helgträff. 


Responsible for this page:
Last updated: 10/21/15