Hide menu

Examination

Alla obligatoriska kursmoment, såsom kunskapstest, diskussioner och praktisk studie, ska vara godkända för godkänd kurs. 


Responsible for this page:
Last updated: 10/21/15