Hide menu

Hästens sinnen och beteende (ETE 330) Nästa kursstart VT2018

Foto: L. Roth. Hästägare: K. Odell

Kursen var populär redan från början - Läs mer på LiU nytt

Kursen är en fristående distanskurs på 7,5 hp med målet att ge studenten en introduktion till ämnet sinnesbiologi med fokus på beteende hos hästen, samt även ge studenten inblick i hästens evolution och domesticering. Aktuell forskning tillsammans med kurslitteraturen kommer att ligga till grund för studentens kunskaper.

Kursen ges vårterminer och du ansöker via Antagning.se senast 16 okt

Kursen söks som fristående kurs via Antagning.se och antagningen sker centralt och via urval BP. Glöm inte att tacka ja till kursplatsen om du blir antagen i första urvalet för annars mister du din plats. Om du vill ha specifik information om din antagning, ring universitetets växel 013 - 28 10 00 och be att få prata med "antagningen". Antagna som har frågor kring Liu-ID (inloggningsuppgifter) läs här, mejla central.studexp@liu.se eller ring på 013282000.
 
Mer information om fristående kurser och hur du anmäler dig finner du på LiUs sida om fristående kurser och för mer specifika frågor om biologiavdelningens distanskurser, mejla kursadministratören Rita Fantl, rita.fantl@liu.se
 
Mycket välkomna, hälsar

Kursansvariga: Lina Roth & Thomas Östholm
IFM/Biologi, Linköpings universitet.


Responsible for this page:
Last updated: 09/11/17