Hide menu

Litteratur:

Kurslitteratur:

  • Kursboken utgörs av: Sears and Zemansky's University Physics with Modern Physics, av Young & Freedman, 14th edition, Pearson. Kursen spänner över kapitlen 21 - 33.    Finns att köpa, tex. på Bokakademin, som tudelad version:   ISBN: 9781784474256.  Tidigare upplagor är ungefär likadana.
  • Kompletterande kursmaterial, så som fördjupande litteratur, kompendium, föreläsningar, övningsuppgifter, laborationsinstruktioner, gruppuppgifter och formelblad, finns tillgänglig i kursrummet att ladda hem.

 

Övrig litteratur:

Physics Handbook, Nordling & Österman, Studentlitteratur.

 

Förslag på bredvidläsningslitteratur:

- Lars Alfred Engström, Elektromagnetism - från bärnsten till fältteori, Studentlitteratur, ISBN 9789144015101, en bok på svenska som har använts förut.

- Klas Hultqvist, Elektricitet och magnetism från början, Studentlitteratur, ISBN 9789144065731, en bra bok på svenska som bara finns som E-bok.

- Randall D. Knight, Physics for Scientists and Engineers – a strategic approach, Pearson.


Responsible for this page: Kenneth Järrendahl
Last updated: 01/11/17