Hide menu

Elektromagnetism - teori och tillämpning (TFYA69/70)

Kursen Elektromagnetism - teori och tillämpning behandlar grundläggande teori för elektromagnetiska fält och visar på elektromagnetismens stora betydelse för den tekniska utvecklingen från 1800-talet fram till våra dagar. Ett flertal tillämpningar av relevans inom områden som informationsteknologi, datateknik och medicinsk teknik tas upp. Innehållet ska ge en god förberedelse inför dina kommande äventyr på programmet och efter examen.
Större delen av kursen samläses av civilingenjörsprogrammen i Informationsteknologi (IT2, TFYA69) och Medicinsk teknik (MED2, TFYA70). Upplägget för de två programmen framgår av tabellen.

Kursinformation och supplerande kursmaterial (fördjupande litteratur, föreläsningspresentation och uppgifter, lab. instruktioner, gruppuppgifter, extra material, etc.) ligger i kursrummet Elektromagnetism - teori och tillämpning i Lisam.  Är du registrerad på kursen ska du ha tillgång till kursrummet innan kursstart.
Kursinformation skickas till alla på aktuella e-postlistor i god tid innan kursstart.
Kursstart 2017:  Måndagen den 16 januari, 2017, klockan 10.15 i E236.

Du är mycket välkommen till kursen!
Jens Jensen, Kursansvarig och Examinator


Responsible for this page: Jens Jensen
Last updated: 03/09/17