Hide menu

Föreläsningar och läsråd till Ergo Fysik 2

 

Innehåll

Avsnitt i Ergo Fysik 2

Fö 1

Introduktion till kursen

Kaströrelse

 

4.2

Fö 2

Cirkelrörelse

Centripetalkraft, allmänna gravitationslagen

4.3, 6.1
Fö 3

Svängningar

Hookes lag, harmonisk svängning

s7-11, s16-21

Fö 4

Vågor i en dimension

Pulser, egenskaper hos vågrörelse, superposition (interferens), reflektion, stående våg

s12-15, s27-28, s31-33

Fö 5

Vågor i två dimensioner och ljud

Reflektion och brytning, böjning, interferens, musikinstrument

s22-26, s29-30, s34-39

(s40-44)

Fö 6

Ljusvågor

Reflektions- och brytningslagen, brytningsindex, enkel- och dubbelspalt, gitter, tunna skikt

2.1-2.2 + utdrag ur Impuls Fysik 2 (se Lisam)

Fö 7

Fält
Elektriska och magnetiska fält. Fält kring ledare och spolar, kraft på ledare i magnetfält

(5.1) 5.2-5.6, (6.5)

Fö 8

Rörelse i elektriska och magnetiska fält
Kraft på laddade partiklar, tillämpning inom masspektrometri

6.2-6.4
Fö 9 Induktion 7.1-7.3
Fö 10

Kvantfysik 1

Fotonen, fotoelektriska effekten, bohrmodellen, emission och absorption ifrån atomer
3.1, s102, 3.3
Fö 11

Kvantfysik 2

Våg- partikeldualiteten (kvantparadoxen),  Atomens elektronstruktur
3.2, 3.4, s120-125, (3.6)
Fö 12

Elektromagnetisk strålning

Fortskridande elektromagnetiska vågor, svartkroppstrålning

2.3, 7.5

Fö 13

Kraftmoment och jämviktslära

Demonstration numerisk simulering av tvådimensionell rörelse

 

4.1

 


Responsible for this page: Marcus Ekholm
Last updated: 01/31/18