Hide menu

Laborationer

I kursen ingår en laborativ del med tre olika laborationer:

  • Lab 1: Kaströrelse, ljud och ljus
  • Lab 2: Elektromagnetism
  • Lab 3: Kvantfysik

Säkerhet

Under Lab 1 kommer du att använda en klass 2-laser. Stirra ej in i laserstrålen!

Anmälan

För att anmäla sig till laborationerna skriver man upp sig på anmälningslistor som finns i korridor Ampère på entréplan i Fysikhuset. Antalet platser i varje labgrupp är begränsad.

Laborationskompendium

 

Labhandledningen skall vara genomläst innan man kommer till laborationen. Till varje laboration hör ett antal förberedelseuppgifter. Dessa ska vara genomarbetade före labben. Labassistenten kommer att diskutera förberedelseuppgifterna med er under labtiden, vilket är ett utmärkt tillfälle att ställa frågor.

Samling

Inför laborationerna samlas vi i IFM:s kurslabb som ligger på entréplan i korridor Heisenberg.

Se vidstående karta.

Labassistenterna ropar upp de studenter som är anmälda till respektive laboration.


Responsible for this page: Marcus Ekholm
Last updated: 01/15/18