Hide menu

Examination

För att bli godkänd på kursen krävs godkänt resultat på:

  • 3 laborationer (LAB1)
  • 1 skriftlig tentamen (TEN1)

Laborationer

I kursen ingår en laborativ del.

Den laborativa delen omfattar 1,5 hp och bedöms med betyg godkänt (G) eller underkänt (U).

För G krävs aktivt deltagande vid samtliga tre laborationsmoment:

Ingen skriftlig rapport krävs, däremot krävs muntlig redogörelse för laborationen och redovisning av eventuella grafer och tabeller. Observera att inför vissa laborationer ska förberedelseuppgifter göras. Desssa finns i kompendiet.

Denna redovisning sker fortlöpande till labbassistenten under laborationens gång.

Tentamen

Den teoretiska delen av kursen examineras med en skriftlig tentamen (TEN1) som omfattar 6,5 hp  och bedöms med betyg U, 3, 4, 5.

Tentamen består av 6 uppgifter som vardera kan ge upp till 4 poäng.

Tillåtna hjälpmedel på tentamen är räknedosa och formelsamling. Räknedosans minne skall vara tömt. Räknedosan får ej kommunicera med andra personer eller något nätverk.


Godkänd formelsamling är:

Ekholm m fl: Formler & tabeller i fysik, matematik & kemi (Konvergenta HB)

Formelsamlingen får ej innehålla egna anteckningar. Däremot är det tillåtet med markeringar såsom understrykningar, färgmarkeringar och gem.

Lösningar skall vara välmotiverade samt följa en tydlig lösningsgång. Låt gärna din lösning åtföljas av en figur. Numeriska värden på fysikaliska storheter skall anges med enhet.

Det skall tydligt framgå av redovisningen vad som är det slutgiltiga svaret på varje uppgift. Markera gärna ditt svar med exempelvis "Svar:"

Tentasamling

Size: 278.9K bytes Modified: 29 March 2016, 10:49
Size: 147.0K bytes Modified: 29 March 2016, 10:49
Size: 759.1K bytes Modified: 3 March 2016, 09:04
Size: 158.5K bytes Modified: 15 March 2017, 22:30
Size: 289.5K bytes Modified: 9 June 2015, 09:00
Size: 148.8K bytes Modified: 11 April 2015, 10:02
Size: 1.5M bytes Modified: 23 March 2015, 13:29
Size: 180.1K bytes Modified: 23 March 2015, 14:13


Responsible for this page: Marcus Ekholm
Last updated: 03/14/18