Hide menu

Föreläsningar

Nedan är en ungefärlig planering för innehållet under föreläsningarna samt vilka avsnitt det motsvarar i kursboken (Impuls Fysik 1). Avsnitt (sidhänvisningar) givna inom parentes behöver endast läsas översiktligt och kommer ej att behandlas under lektionerna eller på tentamen. För det senast uppdaterade schemat med lokaler och tider, se TimeEdit.

Föreläsningarna ges av Lina Rogström (lina.rogstrom@liu.se).

Första läsperioden (ht1)

Förel. Datum Innehåll Avsnitt
1 19/9

Fysikens grunder

Vad är fysik? Måttenheter, felanalys.

Kap. 1-2

sid. 6-39

2 21/9

Rörelse.

Hastighet, vektorer,s-t diagram, acceleration.

Kap. 3

sid. 46-60

3 23/9

Rörelse.

Acceleration, v-t diagram, tyngdacceleration, konstant acceleration.

Kap. 3

sid. 61-78

4 28/9

Krafter.

Resulterande krafter, Newtons lagar.

Kap. 4

sid. 86-102

5 3/10

Krafter.

Tyngdkraft, gravitation, normalkraft, friktion, lutande plan.

Kap. 4

sid. 103-113, 121-130

6 10/10

Energi.

Arbete och energi. Läges- och rörelseenergi.

Kap. 5

sid. 140-151

7 11/10

Energi.

Energiprincipen. Effekt och verkningsgrad.

Kap. 5

sid. 152-159

Andra läsperioden (ht2)

Avsnitt i boken inom parentes kommer ej att tas upp på tentamen.

* Begreppet Entropi ingår.

** Termodynamikens 1:a och 2:a huvudsats ingår.

Förel. Datum Innehåll Avsnitt
8  

Rörelsemängd

Rörelsemängd, impuls, kollisioner.

Kap. 5

sid. 160-168

9  

Tryck.

Tryck, vätsketryck, lufttryck, Arkimedes princip.

Kap. 6

sid. 178-194

10  

Värme.

Värme, temperatur, värmeöverföring, smältning, stelning och förångning.

Kap. 7

sid. 206-222

11  

Energikvalitet samt Atmosfärens fysik

Energikvalitet, exergi, entropi, inre energi, energiresurser.

Atmosfärens fysik och väder

Kap. 7-8

sid. 250-252, 254*,257**,

(223-239, 262-279)

12  

Elektricitet.

Laddning, Coloumbs lag, elektriska fält, ström, spänning, resistivitet, Ohms lag.

Kap. 9

sid. 287-306

13  

Elektricitet.

Elektriska kretsar, serie-o ch parallellkoppling, elektrisk effekt.

Kap. 9

sid. 307-319, 323-324

14  

Elektricitet.

Potential, inre resistans, elektrisk fältstyrka.

Kap. 9

sid. 320-322, 327-336

15  

Föreläsning inför laboration i att utveckla fysikaliska modeller

.

-
16  

Relativitetsteori samt Partikelfysik.

Den speciella relativitetsteorin och tidsdilatation.

Elektromagnetisk strålning, Standardmodellen, bindingsenergi och massdefekt.

Kap. 10-11

sid.   386-388, 393-396,

(351-355, 367-380)

17  

Kärnfysik.

Kärnreaktioner, sönderfall, aktivitet, halveringstid.

Kap. 11

sid. 393-408, (409-410)

18  

Kärnfysik.

Fission, fusion, strålnings växelverkan med materia, stråldoser, medicinska tillämpningar.

Kap. 11

sid. 412-416, 419-431,

435-437, (416-417,

432-433, 438-444)

19  

Repetition.

.

Kap. 1-11

 


Responsible for this page: Lina Rogström
Last updated: 09/01/16