Hide menu

Laborationer

Kursen innehåller 4 laborationstillfällen à 4 timmar, där en av laborationerna utförs under första läsperioden (ht1) och de resterande tre i andra läsperioden (ht2). Laborationerna utförs i grupper om två eller tre studenter. Laborationerna är:

  • Lab 1: Accelererande rörelse och friktion (ht1). LabPM sid 2-7.
  • Lab 2: Värmelära (ht2). LabPM sid 8-11.
  • Lab 3: Elektrisk mätning och kretsar (ht2). LabPM sid 12-14.
  • Lab 4: Laboration i att utveckla fysikaliska modeller (ht2)

Laborationerna är obligatoriska, vilket innebär att laborationerna skall vara godkända för att man skall få godkänt resultat på kursen. Skulle någon missa en lab pga sjukdom eller annat skäl, vänligen kontakta kursansvarig för att diskutera en lösning på problemet.  
Laborationerna ingår i kursen och ska vara ett stöd för inlärning. Tentafrågor kan referera till sådant ni gör på labbarna. Assistenterna finns med på labbarna för er skull, så passa på att fråga om det ni tycker är svårt. Det är viktigare att utveckla er förståelse än att hinna med så många uppgifter som möjligt.

Innan varje laboration ska Lab-PM för den specifika laborationen vara översiktligt genomläst. Lab-PM för de tre första laborationerna hittar du nedan. Lab-PM för Lab 4 delas ut vid laborationstillfället. 

Size: 200.6K bytes Modified: 16 September 2015, 11:30

Anmälan till labgrupper

För att fördela klassen på de nio labgrupper som finns så skall man anmäla sig innan första laborationstillfället via en lista som finns på Lisam.

Kurslab

Ni samlas vid labtidens början i det stora kurslabbet på plan 2 i fysikhuset. Därifrån kommer laborationsassistenterna att visa er vidare till rätt lokaler.

Size: 107.8K bytes Modified: 26 August 2014, 08:00


Responsible for this page: Lina Rogström
Last updated: 09/23/16