Hide menu

Lektionsplanering

Eftersom det enbart är 5 lektioner under första läsperioden kommer vi att koncentrera oss på vissa Kapitel för räkneövningarna.

Uppgifterna är hämtade från kursboken och uppdelade i olika kategorier för varje lektions tillfälle.

I boken finns enbart svar till tal med udda nummer. Svar till problems med jämna nummer finns längre ner på denna sida.

_________________________________________________________

Lektion

Kapitel 

   

 

        

Problems   

  21        
  22  

 

   
1 23  

 

 

 12  13  20  21  28  29

2 24  

 

 

 11  31  33  42  62  63

  25        
  26        
  27        
3 28      

 8  15  21  37  51  55 

4 29  

 

 

 5  10  24  28  29  33  63

5 30      

 7  31  47  57  70  77

  31  

 

   
  32  

 

   
  33  

  

   
  35  

 

   
  36        
6 37      

51  27  39  43  25  5  28  41

7 38      

56  21  61  55  25  41  27  13

8 39      

21  53  14  26 

8 40       47  9  21
9 41      

15  25  11  8  37  44  31

10 42       

66  21  11  1  37  12  23

  44        
  45        

___________________________________________________________________

Svar till Problems med jämna nummer

23.12   a) E=0, b) E=7.19 E3 N/C

23.20   a) E=2.61 E-11 N/C uppåt  b) E=0  c) E=2.61 E-11 N/C neråt

23.28   a-c) E=0  d) E=6.2 N/C  e) E=10.3 N/C  f)  E= 1.14 N/C

24.42   2.47 V

24.62   -13.5 V

28.8   a) B = 0.205 T,  b) t = 160 ns  

29.10   a) F = 9.37 E-4 N,   b) F = 3.75 E-4 N, c)  F = 0,  d)  F = -3.75 E-4 N,  e)  F = -9.37 E-4 N

29.24  integralen blir = uo 5 i

29.28  B = 1.95 uT

30.70 a) -1.07 mV, b) -2.40 mV c)  1.33 mV

37.28   Q = 8.12 MeV

38.56   E = 2.11 eV

39.14   a) n=2,  b) n=1, c) Lyman serien 

39.26   a) n=3,   b) n=1, c) Lyman serien

41.8 Fermienergin = 5.55 eV

41.44   a) n-typ,   b) ne = 5 E21 m-3   c) r = 5 E5

42.12  3112 år

42.66  240 dagar

_______________________________________________________________________

Lektionsplanering Fysik TB 2014

2014 hade vi kursbok "Fundamentals of Physics" i den 9th Edition

Uppgifterna är samma, men numren har i vissa fall ändrats. I några fall har numeriska uppgifter i talen ändrats så att svaret blir annorlunda.

Länk till lektionsplanering 2014.

Länk till lektionsplaneringen 2010, 8e upplagan

_______________________________________________________________________


Responsible for this page:
Last updated: 02/28/18