Hide menu

Hemtal

Här kommer hemtalen för 2017. Följ länk till pdf-fil.

Korrekt löst tal, ger en poäng, dvs max 4 poäng att tillgodoräkna sig inför tentamen.

Hemtal inlämnade senast en vecka innan tentamen, kommer jag att rätta och lägga upp resultatet här innan tentan.

Hemtal inlämnade senare, men innan tentamen, kommer att rättas i samband med tenta rättningen.

Lösningarna ska vara tydliga och med ett klart utskrivet svar. Korta kommentarer som förklarar tankegången, underlättar vid rättningen.

Här finns poängen på hittils inlämnade hemtal


Responsible for this page:
Last updated: 05/30/17