Hide menu

Examination

Kursen har en skriftlig tentamen efter VT2,  och består av både teori och räkneuppgifter.

Tentamen består av 9 uppgifter med 4 poäng för varje. Dessutom räknas evenuella poäng från hemtalen in som uppgift 1.

För godkänt krävs 16 poäng.

Betygsgräns fyra kräver 24 poäng, och femma 32 poäng.

 

Tidigare tentor

Här är de tre senaste årens förstagångstentamen, med lösningsförslag. 

2017, Lösningsförslag

2016, Läsningsförslag

2015, Lösningsförslag

 

 


Responsible for this page:
Last updated: 05/14/18