Hide menu

Schema

Kursen startar vt16 i läsperiod 1 med en introduktion i kemi v.3 & 4. Schemat för denna del av kursen nås via schemaportalen.

Resterande del av kursen ges i läsperiod 2.  


Responsible for this page: Zhangjun Hu
Last updated: 01/16/17