Hide menu

Kursplan

I denna sommarkurs kommer vi att repetera moment från den ordinarie kursen i Elektromagnetism, vilket är användbart för de som kommer att ha en omtenta i den ordinarie kursen.

Vi kommer att gå igenom elektrostatik, magnetostatik och induktion. Övriga områden studeras i mån av tid. Tyngdpunkten kommer att ligga på problemlösning.


Responsible for this page:
Last updated: 06/20/11