Hide menu

Kurslitteratur

  • Field and Wave Electromagnetics (second edition), David K. Cheng 
     
  • Exempelsamling i elektromagnetism för Y-linjen, Lars Engström och Peter Münger

OBS: Det går bra att använda samma litteratur som i den ordinarie kursen i Elektromagnetism, skillnader kan dock förekomma, då sommarkursen är anpassad för Y-linjens kurs TFYA13. 

Annan litteratur av intresse (exempel)

  • Elektromagnetism, från bärnsten till fältteori, av Lars Alfred Engström
  • University Physics with Modern Physics, 12th edition, Young and Freedman
  • Exempelsamling i elektricitetslära I, av Roland Ribberfors


Responsible for this page:
Last updated: 06/20/11