Hide menu

Lektioner

Till varje föreläsning (utom den första) kommer ett antal av lektionsuppgifterna vara så kallade redovisningsuppgifter. Det betyder att dessa uppgifter frivilligt redovisas på tavlan av deltagarna på lektionen och för detta erhålls bonuspoäng på duggan. Rent praktiskt fungerar det så, att de som kan redovisa sätter ett kryss för de uppgifter de förberett. Vem som redovisar avgörs med lottning. Antalet kryss summeras vid kursens slut och avgör hur många bonuspoäng man kan få, där maximalt antal kryss ger ungefär 10 % av maxpoängen på duggan i bonus. 

Uppgifter

RVU = Redovisningsuppgifter. FL: Problem som gås igenom i föreläsningen.

10/6: FL: 2.2, 2.5, 2.11, 2.14.

12/6: RVU: 2.3, 2.15. FL: 3.3, 4.5

14/6: RVU: 3.7, 4.4. FL: 4.2, 5.13 6.2

17/6: RVU: 6.3, 6.13. FL: 7.4, 7.10, 8.3

19/6: RVU: 8.5, 8.8 (a). FL: 9.15, 9.17, 10.8.

Sommaruppehåll

5/8: RVU: 2:8, 3:9, 4:1, 5:12, 6:14

7/8: RVU: 7:11, 8:8 (b), 9:12, 10:7

Size: 741.4K bytes Modified: 10 June 2013, 16:54
Size: 1.1M bytes Modified: 19 June 2013, 09:59


Responsible for this page:
Last updated: 06/19/13