Hide menu

Föreläsningar

Föreläsningarna är av mer sammanfattande natur, då fokus kommer att ligga på problemlösning (se mer information under "Lektioner". All teori kommer att gås igenom på de fem första tillfällena. De två sista, i augusti, kommer att tillägnas problemlösning och repetition.


Responsible for this page:
Last updated: 06/07/13