Hide menu

Examination

  • Individuell skriftligt tentamen i mindre omfattning ("dugga")
  • Frivillig redovisning av uppgifter på lektionerna. Varje uppgift som förberetts (även om den inte redovisas) ger bonus på duggan (max 10% av maxpoängen).

Duggan:

Längd: 2 timmar

Tid: 13.00 - 15.00, måndag 12/8

Lokal: T1

Duggan kan ge maximalt 14 poäng. 7 poäng är godkänt. Den ger också bonuspoäng på tentan till ordinarie kurs. Bonuspoängen bestäms av respektive kursansvarig och baseras på två bonussteg på duggan, där 8 poäng ger bonussteg 1 och 12 poäng ger bonussteg 2.

Size: 41.2K bytes Modified: 12 August 2013, 20:22

Gamla duggor

Size: 110.3K bytes Modified: 12 August 2013, 20:02
Size: 215.7K bytes Modified: 27 June 2012, 16:29
Size: 26.9K bytes Modified: 27 June 2012, 16:30


Responsible for this page:
Last updated: 08/12/13