Hide menu

www-stöd till kursboken

Bokens www-stöd består av Mastering Physics och Active Physics.

Mastering Physics är ett web baserat system som ger läraren möjlighet att dela ut "assignments" som består av ett eller flera problem. Systemet kommer ej användas för betygsättning, men för varje kapitel har jag lagt in uppgifter som ni kan använda för egna studier."Introduction to Mastering Physics" är en tutorial som lär dig hur systemet fungerar, och som man bör gå igenom först.

Registreringsprocess:

1.Gå till Mastering Physics
Först måste du registrera dig som student. Du måste nu ha tillgång till den accesskod som följde med boken (kan även köpas separat). Under registreringsprocessen väljer du login ID och password som du sedan använder vid login. En bekräftelse på registreringen sänds till din e-mail adress.

2. När du registrerat dig kan du logga in. Första gången frågas efter Course ID och Student ID.
Course ID är: MPERLANDSSON44202
 

Active Physics är ett web baserat system för simulering av olika fysikaliska förlopp i anslutning till boken. Det kräver ingen registering, utan är öppet för alla. Väl inne i Active Physics väljer ni område från drop down rutan uppe till vänster, så får ni en lista på tillgängliga simuleringar. I vår kurs behandlas Part II: Waves/Acoustics, Part V: Optics och Part IV: Electromagnetism. Varje simulering har en tillhörande text som leder er igenom den och pekar på vad som är väsentligt. OBS! Om sidorna ej visas, kan det bero på att er web läsare enbart har svenska som språk. I Explorer brukar det hjälpa att gå till Verktyg/Internetalternativ/Allmänt/Språk och välja Engelska(USA)[en-us] som förstaspråk. Observera att det finns angivet i kursbokens marginal att texten har anknytning till en viss Acive Physics simulering.


Responsible for this page:
Last updated: 09/15/11