Hide menu

Kursplan

Ht 1:

(angivet i föreläsnings/lektionspass om 2x45 min)

Föreläsningar Vågreörelselära: 7 pass

Föreläsning Experimentell problemlösning: 1 pass

Lektioner Vågrörelselära: 6 pass

Labbar Experimentell problemlösning (R-Lab): 2 st labbar om vardera 2x4 tim. Obligatorisk rapportskrivning om ena laborationen.

Ht 2:

Föreläsningar Elektromagnetism: 13 pass

Lektioner Elektromagnetism: 12 pass

Laborationer i Vågrörelselära: 2 st labbar om 4 tim vardera

Dessa avsnitt i kursboken ingår.


Responsible for this page:
Last updated: 08/22/12