Hide menu

Lärare och assistenter Ht1

Kursansvarig
Föreläsningar samt lektioner grupp a.
Ragnar Erlandsson
Rum: Fysikhuset G316
Telefon: 281275
Epost: raerl@ifm.liu.se

Lektioner grupp b och d 
Christopher Tholander 
Epost: chrth@ifm.liu.se

Lektioner grupp c
Niklas Norrby
Rum: Fysikhuset M408 
Telefon: 073-326 34 64
Epost: nikno@ifm.liu.se

LABBAR
Huvudassistent R-Labbar:
Daniel Magnfält
Rum: Fysikhuset N410
Telefon: 286616
Epost: danma@ifm.liu.se

Assistent R-Labbar:
Maria Pihl
Rum: -
Telefon: 0708-82 87 53
Epost: marpi452@student.liu.se

Assistent R-Labbar:
Andreas Thore
Rum: Fysikhuset G417
Telefon: 28 66 79
Epost: andth@ifm.liu.se

Assistent R-Labbar:
Torun Berlind
Rum: Fysikhuset G435
Telefon: 28 18 48
Epost: torun@ifm.liu.se

Assistent R-Labbar:
David Engberg
Rum: Fysikhuset K207 Telefon: 28 29 89
Epost: daven@ifm.liu.se

 

Lärare och assistenter Ht2

Kursansvarig
Föreläsningar samt lektioner grupp a.
Ragnar Erlandsson
Rum: Fysikhuset G316
Telefon: 28 12 75
Epost: raerl@ifm.liu.se

Lektioner grupp b och d 
Christopher Tholander 
Epost: chrth@ifm.liu.se

Lektioner grupp c 
Emma Johansson 
Rum: Fysikhuset M415 
Telefon: 28 25 43 
Epost: emma.johansson@liu.se

LABBAR

Huvudassistent:
Torun Berlind
Rum: Fysikhuset G435
Telefon: 28 18 48
Epost: torun.berlind@liu.se

Maria Phil
Rum:-
Telefon: 0708-82 87 53
Epost: marpi452@student.liu.se

Asim Aijaz
Rum: Fysikhuset N410
Telefon: 013-28 66 16
Email: asim@ifm.liu.se

Mihails Cubarovs
Rum: Fysikhuset K201
Telefon: 013-28 89 83
Email: mihcu@ifm.liu.se

Sergey Khromov
Rum: Fysikhuset M311
Telefon: 013-28 89 17
Email: sergey.khromov@liu.se 


Responsible for this page:
Last updated: 08/21/12