Hide menu

Kurslitteratur

  • Huvudbok är: "University Physics with Modern Physics", Young & Freedman, 13:th Edition, Pearson, ISBN10: 0-321-76218-5.
     
  • Bengt Sandell: "Experimentell problemlösning", Linus & Linnea, Kårallen, behandlar Richardslaborationerna.
     
  • Magnus Merkel m fl: "Lathund för rapportskrivning", Linus & Linnea, Kårallen, behandlar skrivandet av rapporter. Detta dokument finns även för nedladdning:  Lathund för rapportskrivning

     

 


Responsible for this page:
Last updated: 08/21/12