Hide menu

Lektioner Ht 1

Planering av lektioner
Uppgifterna är hämtade från kursboken. De frågor som är markerade syftar på "Discussion Questions" som finns i slutet av varje kapitel. Titta igenom de markerade frågorna, som tas upp och diskuteras i början av lektionstillfället.

På lektionerna skall vi koncentrera oss på problem markerade som uppgifter i tabellen nedan. I mån av tid gör vi sedan de problem markerade som extra uppgifter. Om vi inte hinner med dessa på lektionerna är de tänkta som hemarbete.  

Lösningar på de uppgifter som räknas på lektionerna kommer succesivt att läggas ut nedan. Observera att numreringen som står på de inscannade bladen ofta gäller för en tidigare upplaga av boken.

Formelblad, uppdaterat 2011-12-04.

Svar till problem med jämnt nummer, vågrörelselära.

Svar till problem med jämnt nummer, ellära.

Översättning från Ed13 till Ed12.

Lektion      Kapitel     Frågor      Uppgifter      Extra Uppgifter
1      15     3,14 7,21,27,35,36,68   31,78
2      16    15,18 3,20,34,45,60,65   25,70,81
3      33    17,23 9,12,20,31,36,42   48, 63
4      34     6,17 5,30,44,63,65,94   64, 92
5      35    1,18 7,17,22,24,31,37,46   33,60
6      36    11 15,23,25,29,39,55   65,69

Lektioner Ht2

 

Lektion    Kapitel    Frågor    Uppgifter    Extra Uppgifter
7    21    2,6,18 8,32,43,86,97,100   9,81,87
8    22    5,9,12 6,8,11,20,30,58   38,47,65
9    23    2,9,18 2,14,21,43,79,86   5,19,24
10    24    6,7,9 5,16,28,43,61,70   17,52,65
11    25    9,13,14 2,32,46,66,75,85   57,71
12    26    1,7,16 16,27,35,50,74,88   77,81
13    27    2,6,7 2,22,48,71,83,87   57, 85
14    28    5,6,10 12,57,63,64,81,83   45,84
15    29    3,5,12  6,24,28,42,59,63   7,64
16    30    6,7,13 2,12,19,23,29,34   48, 63
17    31    11,12,13 13,27,34,36,45,51   38,52
18    32    3,10 43,48  


Responsible for this page:
Last updated: 12/06/12