Hide menu

Föreläsningar Ht 1

Föreläsning    Kapitel    Ämne

Förel. 1, (27/8)

   15    Mechanical waves

Förel. 2, (29/8)

   Kompendium    Exp. problemlösning

Förel. 3, (3/9)

   16    Sound and hearing

Förel. 4, (10/9)

   33    The nature and propagation of light

Förel. 5, (14/9)

   34    Geometrical optics

Förel. 6, (24/9)

   35    Interference

Förel. 7, (1/10)

   36    Diffraction

Förel. 8, (8/10)

     Repetition

Föreläsningar Ht 2

Föreläsning Kapitel    Ämne
Förel. 9, (29/10)    21 El. charge and field
Förel. 10, (31/10)    22 Gauss´s law
Förel. 11, (2/11)    23 El. potential
Förel. 12, (5/10)    24 Capacitance and dielectrics
Förel. 13, (7/11)    25 Current, resistance and emf
Förel. 14, (12/11)    26 DC circuits
Förel. 15, (15/11)    27 Magn. field and forces
Förel. 16, (19/11)    28 Sources of magn. field
Förel. 17, (21/11)    29 El. magn. induction
Förel. 18, (26/11)    30 Inductance
Förel. 19, (3/12)    31 Alternating current
Förel. 20, (6/12)    32 El. magn. waves
Förel. 21, (14/12)   Repetition


Responsible for this page:
Last updated: 12/16/12