Hide menu

Lärare och assistenter

Kursansvarig och föreläsare:
Mats Eriksson
Rum: Fysikhuset L310
Telefon: 281252
Email: mats.eriksson@liu.se

Lektionsassistent (teoridelen):
Hans Lind
Rum: Fysikhuset G421
Telefon: 288948
Email: halin@ifm.liu.se

Laborationer och seminarier inför dessa:
Linda Karlsson
Telefon: 285772
Email: likar@ifm.liu.se


Responsible for this page: Mats Eriksson
Last updated: 10/24/12