Hide menu

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig tentamen (TEN2) där betyg U, 3, 4 eller 5 utdelas. Tentamen består av 6 uppgifter där varje uppgift kan ge upp till 4 poäng. För betyg 3 krävs 10 poäng (slutligiltiga betygsgränser bestäms dock efter rättning).

Kontrollskrivning

Under kursen går en frivillig kontrollskrivning (KTR1), som bedöms med betyg U eller G. Kontrollskrivningen omfattar föreläsning 1-4 (se läsrådet till kursboken).

Kontrollskrivningen består av 4 uppgifter som tillsammans kan ge 4 poäng. Gränsen för betyg G är 2 poäng. Vid godkänt resultat (G) får man tillgodoräkna sig skrivningspoängen på uppgift 1 på tentan. Om man ändå väljer att försöka lösa uppgift 1 på tentan så räknas det bästa resultatet när tentan rättas.

Rätten att tillgodoräkna sig poäng gäller vid de tre tentorna under det läsår som kontrollskrivningen gick.

Alla studenter är välkomna till kontrollskrivningen, oavsett när man läste kursen för första gången.

Tillåtna hjälpmedel

Tillåtna hjälpmede vid kontrollskrivning och tentamen är:

  • räknedosa (även grafritande) med tömt minne
  • bifogat formelblad

Formelbladet utdelas vid provtillfället. Det är inte tillåtet att ta med ett eget formelblad eller formelblad från tidigare kursomgångar.

Observera att Physics Handbook inte längre är ett tillåtet hjälpmedel.

Uppgifterna är skrivna på svenska. Utländska ordlistor av allmän karaktär kan tillåtas efter överenskommelse med examinator. Dock tillåts ej tekniska ordlistor med förklarande innehåll.

Size: 283.7K bytes Modified: 7 December 2017, 10:08

Inför skrivningen

Det bästa sättet att förbereda sig inför kontrollskrivningen är att räkna och förstå lektionsuppgifterna till Le 1-3.

Tidigare kontrollskrivningar finns nedan.

Size: 336.0K bytes Modified: 21 November 2017, 22:57
Size: 94.9K bytes Modified: 21 November 2017, 23:25
Size: 579.1K bytes Modified: 15 November 2017, 22:08
Size: 118.3K bytes Modified: 15 November 2017, 22:12
Size: 641.1K bytes Modified: 17 November 2016, 14:07

Därefter kan man i första hand träna på följande tentauppgifter:

tenta uppgift(er)
2017 (3st) 1
160819 1
160329 1a,b
160112 1a,b,c
150821 1a,b
150427 1a
150112 1a
Övningstenta           1a, 3a

Därefter kan man även titta på följande uppgifter:

tenta uppgift(er)
160819 3a
150112 3
Övningstenta            1b

Tentasamling

Size: 677.2K bytes Modified: 3 September 2018, 14:32
Size: 352.3K bytes Modified: 3 September 2018, 14:33
Size: 731.9K bytes Modified: 18 April 2018, 21:38
Size: 115.8K bytes Modified: 18 April 2018, 21:38
Size: 365.1K bytes Modified: 14 January 2018, 21:53
Size: 168.8K bytes Modified: 14 January 2018, 21:53
Size: 376.2K bytes Modified: 23 August 2017, 21:23
Size: 179.8K bytes Modified: 23 December 2017, 17:26
Size: 418.0K bytes Modified: 24 April 2017, 14:51
Size: 116.5K bytes Modified: 15 August 2017, 23:08
Size: 380.8K bytes Modified: 13 January 2017, 00:01
Size: 124.7K bytes Modified: 15 April 2017, 22:45
Size: 318.8K bytes Modified: 24 August 2016, 09:20
Size: 209.5K bytes Modified: 29 December 2016, 23:25
Size: 217.8K bytes Modified: 17 March 2017, 10:06
Size: 152.9K bytes Modified: 8 January 2017, 23:27
Size: 227.1K bytes Modified: 13 January 2016, 16:58
Size: 146.0K bytes Modified: 13 January 2016, 16:58
Size: 216.2K bytes Modified: 12 September 2015, 08:00
Size: 146.2K bytes Modified: 7 January 2017, 22:32
Size: 1.6M bytes Modified: 11 May 2015, 10:54
Size: 164.9K bytes Modified: 27 March 2016, 21:47
Size: 1.6M bytes Modified: 13 January 2015, 14:00
Size: 152.0K bytes Modified: 13 January 2015, 14:01
Size: 1.6M bytes Modified: 22 December 2014, 16:02
Size: 184.8K bytes Modified: 31 December 2014, 10:01


Responsible for this page: Marcus Ekholm
Last updated: 09/03/18