Hide menu

Kurslitteratur

  • "Principles of Physics, 10th edition - Excerpts on Wave Physics and Thermodynamics". Detta är en "Custom publication" av Halliday, Resnick, Walker: Principles of Physics, 10th Edition International Student Version, 2014, Wiley, med enbart de kaptiel som används i kursen. Säljs hos Bokab.

    Som alternativ kan man använda hela boken som även inkluderar kapitel som inte ingår i kursen. Här ingår dock inte Questions (se Lektioner). Även denna säljs hos Bokab.

    Det finns även en tidigare utgåva av boken som heter "Fundamentals of physics" (9th edition). Ett stort problem med den är att de numeriska värdena på vissa parametrar i räkneuppgifterna och därmed även på svaren är ändrade i nästan alla uppgifter, så det blir knepigt att använda den på lektionerna.

     
  • Kompendiet "Laborationer i Fysik (TFYA14) 2016". Innehåller teorin bakom "Experimentell Problemlösning" och laborationshandledningarna (Lab-PM) till Vågfysiklaborationerna "Sound waves" och Light waves". Säljs hos Bokab.


 


Responsible for this page: Mats Eriksson
Last updated: 10/24/16