Hide menu

Lektioner

  • Lektionsplan: se plan för föreläsningar och lektioner. Notera att det finns tre typer av tal enligt kursplanen: Förberedelse, Lektionstal och Hemtal. Förberedelsetalen är märkta med ett Q framför numret och återfinns under rubriken "Questions" i slutet av varje kapitel i kursboken. Tanken med dessa är att de ska utföras som en förberedelse inför lektionen. Lektionstal och Hemtal finns också i slutet av varje kapitel under rubriken "Problems". Lektionstalen räknar vi på lektionen och hemtalen är tänkta för vidare träning på egen hand.
  • I kursboken (huvudboken) finns bara svaren på varannat "Problem". Här är svar på samtliga "Questions" och "Problems" i kursplanen.
  • Om du använder gamla "Fundamentals of physics, 9th ed." finns här svar på alla Questions och Problems.

Kommentarer angående lektionsuppgifter:

  • Uppgift P16-25 (dvs. kapitel 16, problem 25) är felaktig. Frekvensen 308 Hz ska ändras till 300 Hz. Svaren ändras då till (a) 150 Hz, (b) 225 m/s.
  • Uppgift P20-2. Det initiala trycket ska vara 5.00 kPa.
  • Uppgift P20-47. Fel i facit i boken. Korrekt svar är 1.6 J/K.

Teorisammanfattningar

Teorisammanfattningar     Le 1-10 (inkl. tabeller i kap. 18)

Lösningsförslag

Lösningsförslag till lektionsuppgifterna (planeras att läggas ut dagen efter att sista gruppen har haft respektive lektion):

Le 1

Le 2

Le 3

Le 4

Le 5

Le 6

Le 7

Le 8

Le 9

Le 10


Responsible for this page: Mats Eriksson
Last updated: 12/16/16