Hide menu

Föreläsningar

- Föreläsningsplan

Föreläsningsplan: se plan för föreläsningar och lektioner
 

- PowerPoint-presentationer

Här kommer de PowerPointpresentationer som visas på föreläsningarna att läggas in efter hand under kursen. Målsättningen är att presentationen ska finnas finnas här senast när respektive föreläsning startar.

Fö 1

Fö 2

Fö 3     Fö 3 extramaterial

Fö 4

Fö 5

Fö 6

Fö 7

Fö 8

Fö 9

Fö 10

Fö 11     Fö 11 exempel 3 och 4

Fö 12


Responsible for this page: Mats Eriksson
Last updated: 12/14/16