Hide menu

Kursplan

I studiehandboken finns kursplanen för denna kurs. Här nedan följer mer detaljerade föreläsnings- och lektionsplaner. Planerna finns även som pdf, vilket kan vara enklare att skriva ut.

Föreläsningar:

Kapitlen nedan avser kapitel i kursboken: Randy Harris: Modern Physics, 2nd ed., 2008. Kapitel inom parentes kan läsas kursivt och kommer inte att tenteras.

Innehåll

Kapitel

1

Kursöversikt. Introduktion. Speciella relativitetsteorin.

1, 2.1-3, 2.5, 2.6

2

Speciella relativitetsteorin (forts.). Allmänna relativitetsteorin (kvalitativt).

2.7    (2.8, 2.9)

3

Ljusets partikelnatur.

3

4

Materiens vågnatur. Schrödingerekvationen för en fri partikel. Bohrs atommodell.

4

5

Schrödingerekvationen i 1D, bundna tillstånd.

5.1-7

6

Kvantmekaniska operatorer. Väntevärden. Egenvärden. Icke-stationära tillstånd.

5.8, 5.9, 5.11

7

Schrödingerekvationen i 1D, obundna tillstånd.

6

8

Schrödingerekvationen i 3D.

7.1-5

9

Väteatomen. Väteliknande system.

7.6-10

10

Elektronspinn. Atomfysik.

8.1-5

11

Atomfysik (forts.)

8.6-9

12

Gästföreläsning: 2012 års Nobelpris i fysik. "Measuring and Manipulating Individual Quantum Systems", Prof. Irina Yakimenko. Molekylfysik.

10.1-3

13

Fasta tillståndets fysik. Kristallstruktur, bindningar och elektronstruktur.

10.4-6

14

Fasta tillståndets fysik (forts.). Halvledarfysik. Fullerener.

10.7-8, 10.10

15

Kärnfysik.

11.1-4

16

Radioaktivt sönderfall. Kärnreaktioner.

11.5-7

17

Elementarpartikelfysik. Standardmodellen.

12.1-5

18

Gästföreläsning (prel.): "LHC-projektet, ATLAS-detektorn och jakten på Higgspartikeln vid CERN", Hans Danielsson, CERN. Bortom standardmodellen. Kosmologi.

(12.7)

19

Gästföreläsning: "Kosmologi och 2011 års Nobelpris i fysik: Universums accelererande expansion, Prof. Ragnar Erlandsson. Sammanfattning. Info om tentamen.

 

Lektionsuppgifterna finns i särskild uppgiftssamling under länken Litteratur i menyn.

Le Förberedelse Lektion Repetition
1 1 2, 3, 4, 5 6, 7
2 8 9, 10, 11, 12 13, 14
3 15 16, 17, 18, 19 20, 21
4 22 23, 24, 25, 26 27, 28
5 29 30, 31, 32, 33 34, 35
6 36 37, 38, 39, 40 41, 42
7 43 44, 45, 46, 47 48, 49
8 50 51, 52, 53, 54 55, 56
9 58 57, 59, 60, 61 62, 63
10 64 65, 66, 67, 68 69
11 70 71, 72, 73, 74 75, 76
12 77a 78, 77c, 79, 80 81, 77b
13 84 82, 83, 85, 86 87, 88
14 89 90, 91, 92, 93 94, 95
15 96 97, 98, 99, 100 101, 102
16 103 104, 105, 106, 107, 108 109, 110


Responsible for this page: Mats Eriksson
Last updated: 10/29/12