Hide menu

Kurslitteratur

  • Kursbok: Randy Harris: Modern Physics, 2nd ed., Pearson international edition, 2008 (ISBN-13: 978-0-321-52667-0). Boken finns att köpa på Bokakademin och på Akademibokhandeln.
  • (Den gamla kursboken, Paul A. Tipler and Ralph A. Llewellyn, Modern Physics, 5:e upplagan, Freeman, 2008, är en alternativ bok. Läsanvisningar för den boken skrivna av Bruno Lindquist finns dels för för Kapitel 1-8, (bokens del 1: "Relativitetsteori och kvantmekanik: den moderna fysikens grunder") och dels för Kapitel 9-13 (bokens del 2: ”Tillämpningar”).)
  • Ett häfte med lektionsuppgifter finns att köpa hos Bokakademin.
  • Kortfattade sammanfattningar gjorda för lektionerna av Johan Henriksson och Mikael Unge. Sammanfattningarna omfattar ett blad per lektion.
  • Physics handbook, Studentlitteratur. Används på lektionerna och är ett tillåtet hjälpmedel på tentamen.


Responsible for this page: Mats Eriksson
Last updated: 10/24/12