Hide menu

Examination

Examinationsmoment

  • TENA   En skriftlig tentamen (U,3,4,5)    6 hp

Examinationskrav

Tentamen består av 6 uppgifter som vardera maximalt ger 4 poäng. Totalt kan maximalt 24 poäng erhållas och 10 poäng krävs för godkänd tentamen. Följande betygsskala gäller preliminärt:
 

  • Betyg 3: 10-14 poäng
  • Betyg 4: 15-19 poäng
  • Betyg 5: 20-24 poäng

Tillåtna hjälpmedel

Physics Handbook (P.H.) och räknedosa är tillåtna hjälpmedel vid tentamenstillfället.

Tentamensdatum

  • 2014-01-17     14 - 18   (Anmälningsperiod: 2013-12-18 - 2014-01-07)
  • 2014-04-25      8-12      (Anmälningsperiod: 2014-03-26 - 2014-04-15)
  • 2014-08-28     14-18     (Anmälningsperiod: 2014-07-29 - 2014-08-18)
  • 2015-01-16     14-18     (Anmälningsperiod: 2014-12-17 - 2015-01-06)

Tentor och lösningar

Här nedan finns några gamla tentor att öva på. Efter varje tentamenstillfälle kommer även tentamen och lösningar för dessa att läggas in här.

Tentamen 2014-08-28 Omtenta
Tentamen 2014-04-25 Omtenta
Tentamen 2014-01-17 Omtenta
Tentamen 2013-08-29 Omtenta 2
Tentamen 2013-03-27 Omtenta 1
Tentamen 2012-12-21 Ordinarie tenta
Tentamen 2012-08-25 Omtenta 2
Tentamen 2012-04-13 Omtenta 1
Tentamen 2011-12-19 Ordinarie tenta
Omtenta 2
Omtenta 1
Ordinarie tenta
Omtenta 2
Omtenta 1
Ordinarie tenta


Responsible for this page: Mats Eriksson
Last updated: 08/28/14