Hide menu

Kurslitteratur (utdelad)

> Kopior på valda delar av föreläsnings-OH

> Harris, Exploring Chemical Analysis, 2 ed., The Analytical Process

> Skoog, West, Holler, Fund. of Analytical Chem., 4 ed., The analysis of real samples
> Hans Bor é n et al., Kemiboken, tredje upplagan, utdrag ur kap. 18
 
> Air sampling guide, Basic air sampling methods
> SIS, Sven sk standard SS028185, Provtagning av dricksvatten och badvatten för kemisk analys

> SGF, Utdrag ur: Fälthandbok- Miljötekniska markundersökningar, SGF rapport 1:2001, kap. 4, Provtagning av jord och bottensediment

 
> Analyst, 114 (1989) 1497, Analytical Methods Committee, Principles of Data Quality in Chemical Analysis
 
> Artikel ur Kemisk Tidskrift 5/1992, Analysmöjligheten “avgör” vattnets kvalitet

> Hänsynsreglerna (delas ut)
 
> Introduktion: Miljöövervakning i Östergötland (Länsstyrelsen) (delas ut)
 
> Exempel: Två typer av program, Modeller för miljöövervakning (delas ut)
 

Från hemsida


Responsible for this page:
Last updated: 08/29/09